Yaratıcı drama nedir

Yaparak, yaşayarak ve eğlenerek yapılan bir öğrenme yöntemidir. 

Eğitimde bir yöntem olarak kullanılan drama yöntemi için genel olarak “Drama” terimi kullanılmaktadır. 

Ancak drama tek başına açıklayıcı bir terim değildir.  

Drama yöntemleri nelerdir?

 “Psikodrama”

“Eğitimde drama”

 “Yaratıcı drama” ve 

“Sosyodrama” gibi terimlerde kullanılmaktadır. 

Bu terimler arasında benzerlik bulunmasına karşın, önemli farklılıklarda vardır. 

Bu farklılıkların ortaya konulması sözü edilen terimlerin doğru anlaşılması ve tanımladıkları etkinliklerin doğru uygulanması bakımından önemlidir.

1) Yaratıcı drama
Yaratıcı drama; yaratıcılığı geliştirmek için çocuklarla yapılan drama etkinliklerini kapsar ve eğitici drama denilen eğitim tekniğinin bir alt dalı olarak kabul edilir.

2) Psikodrama: 
Psikodrama, kişilik, kişiler arası ilişki, çatışma ve duygu sorunlarının özel dramatik yöntemlerle keşfedildiği bir psikoterapi yöntemidir. 

3) Eğitimde Drama:

Eğitimde drama da oyun biçiminde eğitim anlamına gelir. 

Başka bir ifadeyle eğitimin oyunlaştırılmasıdır. 

Birçok okul da olması en büyük dileğim.

4)Sosyodrama:

Toplumsal oyun olarak adlandırılır. Bir grup bireyin herhangi bir sosyal problemle ilgili rolleri girerek yapar. Sosyodrama, bireylere sosyal becerilerini geliştirmeyi ve gerçek hayattaki toplumsal rollerin gerektirdiği davranışları kazandırmayı amaçlar. 

Dramanın yararları?

Drama çok önemli bir öğrenme yoludur. Drama aracılığıyla çocuk, olaylar ve durumları, bunların arasındaki bağlantıları kolayca öğrenebilir. Böylece çocuğun problem çözme yeteneği gelişir ve kendi ayakları üzerinde durabilme becerisi kazanır.

- Drama grupla yapılan bir etkinlik olduğundan çocuğun işbirliği yapma, sosyal ilişkiler, iletişim kurma gibi sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunur.

Zaman içerisinde dramanın yararlarını yazılarımın içinde yer alacak.

Her ay Yaratıcı Drama, çocuklara sağladığı faydalar, eğitime yararları gibi konular hakkında yazılarımı bulabilirsiniz.

Tekrar görüşmek dileğiyle,

Bol dramalı günler.

 

Yazar Hakkında

/images/d9f64758-3529-437e-9e96-79f4700d2219.jpg

Neriman Şirin

Yaratıcı drama eğitmeni

Yazar hakkında

Yazarın tüm makaleleri

Yorum yap