İlk Kez Gerçekleştirilen OECD Sosyal Ve Duygusal Beceriler Araştırmasının Sonuçları Açıklandı

Millî Eğitim Bakanlığı, öğrenci gelişiminin önemli bir boyutu olan sosyal ve duygusal becerileri ele alan ilk izleme araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Buna göre;

 Sosyal ve duygusal beceriler beş başlıkta toplandı

Araştırmada incelenen sosyal ve duygusal beceriler,

Başkalarıyla iletişimde olma

Açık fikirli olma

İş birliği yapma

Duygularını düzenleme

Görevlerde gösterdikleri performans

olarak beş grupta toplandı.

Bu becerilerin öğrencilerin akademik başarısını desteklemenin yanı sıra hem topluma uyum sağlayabilmeleri hem de mesleki hayatlarında başarılı olmaları için önemli olduğu vurgulandı. 

 Katılımcı ülkelerde daha küçük çocukların sosyal ve duygusal becerileri ergenlerden daha güçlü

Araştırmada öncelikle 10 ve 15 yaş grubundaki öğrencilerin sosyal ve duygusal becerileri karşılaştırmalı olarak incelendi. Sonuçlar, 10 yaş grubu öğrencilerin neredeyse tüm becerilerde 15 yaş grubundan daha yüksek puanlara sahip olduğunu gösterdi. En büyük farklar ise güven, enerji, sosyallik ve sebat özelliklerinde görüldü. Öğrencilerin zaman içinde sosyal ve duygusal becerilerindeki düşüşler, katılımcı ülkelerde eş zamanlı gözlemlendi. Becerilerin 15 yaşında düşüşe geçmesi ergenlik döneminin etkisi olarak yorumlandı.

Akademik başarı ile en güçlü ilişkiye sahip değişkenler merak, sebat ve güven

Araştırmada incelenen diğer bir konu da sosyal ve duygusal becerilerin akademik başarı ile ilişkisi oldu. Ölçülen beceriler ile okul başarısı arasındaki ilişkiler zayıf olmakla beraber merak, sebat ve güvenin öğrenci başarısıyla daha güçlü ilişkilere sahip olduğu görüldü. Sonuçlar, eğitim süreçlerinin öğrencilerin merakını artıracak şekilde ve güven duyacakları bir ortamda gerçekleştirmesinin başarılarını da artırdığını gösterdi. Güveni artırmak için öğrenciler ile diğer öğrenciler ve öğretmenler arasındaki etkileşimin artması ve olumlu okul iklimine katkı sağlayan unsurların kullanılabileceği ifade edildi.

 Müfredat dışı etkinliklere katılım sosyal ve duygusal becerilere katkı sağlıyor

Müfredat dışı sanat ve spor etkinliklerine katılan öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerinin diğer öğrencilerden daha yüksek olması araştırmanın ortaya koyduğu diğer bir sonuç oldu. Bu etkinliklere katılımın özellikle merak ve yaratıcılık özelliklerine katkı sağladığı görüldü. Merak ve yaratıcılığın okul başarısı ve mesleki seçimlerde kilit rolde olması dolayısıyla bu etkinliklere katılımın teşvik edilmesi önerildi. 

Bununla ilgili rakamsal veriler incelendiğinde;

Okul dışında sanatsal ve sportif etkinliklere katılan öğrencilerin yaratıcılık ve merak puanları katılmayan öğrencilere göre anlamlı ölçüde yüksektir. Bu sonuç, sanatsal ve sportif etkinliklere katılmanın 10 ve 15 yaş grubu öğrencilerin merak ve yaratıcılık özelliklerinin gelişiminde önemli bir katkı sağladığını göstermektedir. Üstelik etkinliklere katılım öğrencilerin sosyoekonomik düzey ve cinsiyet farklılıkları kontrol edildiğinde de anlamlı bir artış sağlamaktadır. Dolayısıyla sanatsal ve sportif etkinliklere katılımın merak ve yaratıcılığa olan katkısının öğrencilerin sosyoekonomik düzeyinden ve cinsiyetinden bağımsız olduğu ifade edilebilir. Aşağıdaki Grafikteki sonuçlar, sanat etkinliklerine katılan öğrencilerin yaratıcılık puan ortalamalarının katılmayan öğrencilerden 10 yaş grubunda %23,15 yaş grubunda ise %31,2 daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Sportif etkinliklere katılımda ise söz konusu oranlar sırasıyla %17 ve %15,8 olarak hesaplanmıştır. İstanbul örneklemindeki öğrencilerin yaratıcılık puanları ile sportif ve
sanatsal etkinliklere katılımın ilişkisi açıkça görülmektedir. Zira İstanbul örneklemindeki öğrenciler arasında sanat etkinliklerine katılanların yaratıcılık puan ortalamalarının katılmayan öğrencilerden 10 yaş grubunda %19,9, 15 yaş grubunda ise %35,5 daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sportif etkinliklere katılan öğrencilerin de yaratıcılık puanı ortalamaları katılmayanlardan yaş düzeyine göre %17,9 ve %24,4 daha yüksek olduğu görülmektedir. Sanatsal ve sportif etkinliklere katılımın daha düşük düzeyde de olsa merak puanlarındaki artış-la ilişkili olduğu Grafik’ ten görülebilir.

 

 

 

 

 

Kaynak: https://www.meb.gov.tr/ilk-kez-gerceklestirilen-oecd-sosyal-ve-duygusal-beceriler-arastirmasinin-sonuclari-aciklandi/haber/24004/tr

Yazar Hakkında

/images/manolya-1.png

Manolya GÜMÜŞAY

Eğitim Koçu

annerehberi.com.tr yazarı

Yazarın tüm makaleleri

Yorum yap