Okula Yeniden Giriş İçin Rehber

Amerikan Pediatri Akademisi geçtiğimiz günlerde bir kılavuz yayınladı. Bu kılavuzun amacı, çocukların, ergenlerin, personelin ve toplulukların genel sağlığını geliştiren ve mevcut kanıtlara dayanan okula yeniden giriş politikaları oluşturmada okullarla işbirliği yapan eğitimi, halk sağlığını, yerel liderliği ve çocuk doktorlarını desteklemekti. Bu kılavuzda yer alan bilgileri özetlemek istiyoruz sizlere.

Okullar çocuk ve ergen gelişimi ve refahı için temeldir ve diğer faydaların yanı sıra çocuklarımıza ve ergenlerimize akademik eğitim, sosyal ve duygusal beceriler, güvenlik, güvenilir beslenme, fiziksel / konuşma ve zihinsel sağlık terapisi ve fiziksel aktivite fırsatları sağlamaktadır. 

AAP, önümüzdeki okul yılı için tüm politika değerlendirmelerinin, öğrencilerin okulda fiziksel olarak bulunmasını sağlamak amacıyla başlaması gerektiğini şiddetle savunmaktadır. Yüz yüze öğrenmenin önemi belgelenmiştir ve 2020 baharında okulların kapanması nedeniyle çocuklar üzerindeki olumsuz etkilere dair kanıtlar mevcuttur.

Okul kapanışlarının eğitimsel etkisi ve sosyal etkisinin ötesinde, çocuklar ve aileler için gıda güvenliği ve fiziksel aktivite üzerinde önemli bir etki olmuştur.

Hiçbir eylem veya eylem kümesi Covid-19 bulaşma riskini tamamen ortadan kaldırmaz, ancak birkaç koordineli müdahalenin uygulanması bu riski büyük ölçüde azaltabilir.

Bazen sosyal mesafe olarak da adlandırılan fiziksel uzaklık, bulaşıcılığın bireyler arasında yayılmasını sınırlama amacıyla insanları ayrı tutma eylemidir. Covid-19 'un yayılma riskini azaltmak önemlidir, çünkü birincil bulaşma modu, yakınlardaki kişiler tarafından solunum damlacıkları yoluyla olmaktadır.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), okulların "mümkün olduğunda en az 1,8 m aralıklarla oturma / sıralar yerleştirmesini" önermektedir.

Zaman ve mekanda yetişkin-yetişkin fiziksel mesafesini artırmaya yönelik diğer stratejiler uygulanmalıdır;

 • Kademeli bırakma ve teslim alma ve hava izin verdiğinde dışarıda bırakma ve teslim alma gibi. 
 • Ebeveynler genel olarak okul binasına girmekten vazgeçmelidir.

Aşağıdaki yaş gruplarının her birindeki öneriler, öğretim stratejileri değildir, ancak öğrencilerin okullara geri dönüşlerini fiziksel mesafe kılavuzları ve stratejilerin gelişimsel olarak uygun şekilde uygulanması bağlamında optimize etmeye yönelik stratejilerdir. Eğitim uzmanları, çalıştıkları sınıfların veya okulların öğretim ihtiyaçlarına dayalı olarak kılavuzlardan birini veya birkaçını tercih edebilir.

Anaokulu

Okulöncesinde, çocuklar arasındaki fiziksel mesafenin göreceli etkisi, mevcut kanıtlara dayanarak muhtemelen küçüktür ve uygulanması kesinlikle zordur. Bu nedenle, okulöncesi bu popülasyon için daha etkili risk azaltma stratejilerine odaklanmalıdır. Bunlar arasında; El hijyeni, Personel ve aileler için enfeksiyon önleme eğitimi, yetişkinlerin birbirlerinden fiziksel olarak uzaklaşması, kohortlar (aynı yaştaki insanların içerisinde bulunduğu bir grup insan) ve dışarıda vakit geçirme yer alıyor.

Yüksek öncelikli stratejiler:

 • Okuldaki çocuklar ve yetişkinler arasında geçişi en aza indirmek için grup sınıfları; kohortun tam boyutu, genellikle yerel sağlık departmanının rehberliğine bağlı olarak değişebilir.
 • Mümkün olduğunca açık alanlardan yararlanın.
 • Binaya gereksiz ziyaretçileri sınırlayın.

Düşük öncelikli stratejiler:

 • Okulöncesi ortamında çocuklar için yüz kaplamalarının (kumaş) uygulanması zor olabilir.
 • Okulöncesi yaştaki çocuklarda sınıf arkadaşı etkileşimlerini / oyunu azaltmak, COVID-19 riskinde önemli bir azalma sağlamayabilir.

İlkokullar

Yüksek öncelikli stratejiler:

 • Zararlar (örneğin, artan el-ağız / burun teması) faydalardan ağır basmadığında (potansiyel Covid-19 risk azaltma) çocuklar yüzlerini örtmelidir.
 • Mümkün olduğunda sıralar 1 ile 1,8 m aralıklarla yerleştirilmelidir.
 • Okuldaki çocuklar ve yetişkinler arasındaki geçişi en aza indirmek için grup sınıfları.
 • Mümkün olduğunca açık alanlardan yararlanın.

Düşük öncelikli stratejiler:

 • İlkokul çağındaki çocuklarda sınıf büyüklüklerinin azaltılmasındaki risk azaltımı, bunu yapmanın zorluğundan daha ağır basabilir.
 • Benzer şekilde, ilkokul çağındaki çocuklarda sınıf arkadaşı etkileşimlerini / oyunu azaltmak, potansiyel zararları haklı çıkarmak için yeterli COVID-19 risk azaltımı sağlamayabilir.

Orta okul

Ortaokullarda COVID riskinin azaltılması üzerinde fiziksel mesafenin erken çocukluk veya ilköğretime göre daha büyük bir etkisi olması muhtemeldir. Okulun yapısı genellikle öğrencilerin sınıfları değiştirmesine dayandığından, bu önlemlerin çoğunun ileri yaş gruplarında başarılı bir şekilde uygulanmasının önünde farklı engeller vardır. Mümkün olduğunda fiziksel uzaklaşma riski azaltma stratejileri için öneriler:

 • Ortaokul ve liselerde 1,8 m’lik bir mesafeyi koruyamadığında (öğrenciler ve yetişkinler) yüz maskeleri mutlaka takılmalıdır.
 • Yüksek ekshalasyon (soluk alıp-verme içeren etkinlikler) durumlarında (şarkı söyleme, egzersiz) yakın fiziksel yakınlıktan özellikle kaçınma; bu faaliyetler muhtemelen en güvenli dış mekanda ve yayılmış şekilde olmalı.
 • Mümkün olduğunda masalar 1-1,8 m aralıklarla yerleştirilmelidir.
 • Kohort sınıfları mümkünse, öğrenci ve öğretmenlerin çapraz geçişini mümkün olduğunca sınırlandırın.
  • Grup oluşturmaya yardımcı olabilecek fikirler:
   • Binanın birçok alanında koridor kullanımı ihtiyacını azaltmak için dolap kullanımını ortadan kaldırın.
   • Mümkün olduğunda öğretmenler öğrenciler yerine dönüşümlü olsun.
   • Mümkün olduğunca açık alanlardan yararlanın.
   • Öğretmenler, mümkün olduğunda ve eğitim sürecini aksatmayacaksa öğrencilerden 1,8 m uzakta olmalıdır.
   • Küçük gruplara tek bir sınıfta izin vermek için seçmeli dersleri yeniden yapılandırın. Küçük bir sınıfta bu mümkün olmayabilir.

Kaynak: https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/

 

 

 

 

Yazar Hakkında

/images/manolya.png

Manolya GÜMÜŞAY

Eğitim Koçu

annerehberi.com.tr yazarı

Yazarın tüm makaleleri

Yorum yap